POLSKI BIOENERGOTERAPEUTA

Nowo¶ciWizytówkaInformacje prasowePublikacja i CDRelacje osób - podziękowaniaKontakt - dojazd

UZDROWICIEL I BIOENERGOTERAPEUTA 
  Ryszard B±k
Terminy spotkań na
październik 2017


Jedlicze (k. Jasła)
4 października

Goczałkowice Zdrój (Telefoniczne umawianie wizyt po godz. 11:00)
5, 7, 8 października

Zawiercie-Marciszów
5 października

Łęka Opatowska
(k. Kępna)

6 października

Zapolice
(k. Sieradza)

(Od godz. 14:00 do 16:00)
6 październikaREGULAMINRegulamin
 
 

O skuteczno¶ci metody uzdrawiania Ryszarda B±ka ¶wiadcz± zarówno lekarze jak i sami uzdrowieni ludzie: Ryszard B±k czterokrotnie, w latach 1994, 1995, 1996 oraz 1997 uzyskał zdecydowane zwycięstwo w plebiscycie na najlepszego uzdrowiciela, organizowanym przez ogólnopolski miesięcznik „Uzdrawiacz”, a stanowi±cym podsumowanie opinii tysięcy ludzi uzdrowionych.

W¶ród nich można ujrzeć zarówno ludzi prostych jak i uczonych, zarówno ¶wieckich jak duchownych. Ci ostatni to według Ryszarda B±ka jego sojusznicy w walce z przypadło¶ciami ciała, które s± często poprzedzone problemami duchowymi.

Obejrzyj, relacje i opinie lekarzy, z uzdrowień dokonanych przez Ryszarda B±ka.

Zarówno w kraju jak i poza jego granicami Ryszard B±k jest doskonale znany - „Człowiek ostatniej nadziei”. Znana jest bowiem szeroko jego skuteczna, wręcz rewelacyjna metoda jego uzdrawiania.

Stało się tak dzięki niespożytej, dynamicznej energii duchowej uzdrowiciela i jego wierze w przezwyciężenie nawet najcięższych chorób, uznanych przez konwencjonaln± medycynę za nieuleczalne.


Ryszard B±k jest otwarty, wyj±tkowo spontaniczny, pełen energii, entuzjazmu i zawsze radosny. Po kilkunastu godzinach bezustannej terapii żartuje i ¶mieje się razem z pacjentami.Należy podkre¶lić z cał± moc±, że wiara oraz niezwykła energia twórcza i uzdrawiaj±ca Ryszarda B±ka ma swoje najgłębsze podstawy w jego ¶wiatopogl±dzie chrze¶cijańskim, w stale wypowiadanym przez niego twierdzeniu, że dar uzdrawiania otrzymał od Boga i Bogu przede wszystkim należy wyrazić wdzięczno¶ć za cud uzdrawiania. Nie¶miało prosi nieraz pacjentów o modlitwę w celu zwiększenia skuteczno¶ci terapii oraz podziękowania za efekty.

Ze szczególn± moc± należy uwypuklić autentyczn± bezinteresowno¶ć uzdrowiciela, który przyjmuje wszystkich chorych nie wymagaj±c nic w zamian, nie wyznaczaj±c „taryfy przyjęć”, charakterystycznej dla „pseudo-uzdrowicieli”, których wielu żeruje na naiwno¶ci ludzkiej.

Stwarza podwaliny współpracy między medycyn± konwencjonaln±alter- natywn± z my¶l± o wszechstronnej, wieloaspektowej pomocy ludziom chorym. Tego rodzaju kooperacja i zł±czenie wysiłków medycyny konwencjonalnej i alternatywnej zgodne jest całkowicie ze stwierdzeniem Ryszarda B±ka, iż „nie jest ważne kto uzdrowi pacjenta, dyplomowany lekarz czy ja, istotne jest, by chory odzyskał zdrowie”.

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-BohuszCopyright © Ryszard B±k - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © Ryszard B±k - All Rights Reserved.